Износ


С приемането на България в ЕС статутът на Свободните Зони бе променен, при което стоките с Европейски произход бяха лишени от възможността да се възползват от безмитния статут на Свободна зона. Независимо от това  ние предлагаме алтернативен способ за неутрализация на износа и оптимизиране на износните документи.
Новост в спектъра на предлаганите услуги са приключването на ЕХ1, Т1 и задействането на Карнет ТИР , при което общностните износители бързо и гарантирано получават документално доказателство за осъществения експорт. Възможно осъществяването на износ на стоки ,за трети страни, от името и за сметка на компании – членки на Европейския съюз с нотариално оформено пълномощно.

За контакти с нас

За контакти с нас


За въпроси моля използвайте формата за контакти или се свържете с нас чрез някой от посочените контакти.


+359 885 589 727 – Лъчезар Минев – управител
+359 82 84 00 70 – офис Русе
+359 882 610 433 – офис София

lachezar.minev@gmlogisticandtrade.com
lachezar@growermedia.com

luchezarminev

Русе 7003, бул. Тутракан 71, Свободна зона Русе
Русе 7003, бул. Тутракан 41, паркинг Напорни тръби

София 1111, ж.к. Яворов, бл. 54, вх. А, ет. 1, ап. 1