„Реекспорт” на стоки от страни извън ЕС към страни извън ЕС


На територията на Свободна Зона Русе е възможно осъществяването на смяна на собственост върху стоки от трети страни и съюзни стоки. Получаването на стоки от една фирма и изпращането им по оптимален начин към друга е нов модерен метод в помощ на международната търговия и транспорт – спомага за запазване на търговската тайна, позволява корекции в параметрите на доставка И ЦЕНАТА , преодолява ограниченията за търговия и транспорт между конкретни страни. При реекспорт предлагаме:

  • Пълно митническо оформяне на пристигащите от трети страни стоки – закриване на митнически режим, приключване на транспортни документи, издаване на документи за складиране на стоките и др. Издаване на пълен комплект изходящи документи – CMR, Invoice, Packing list, Carnet TIR , Т1 , Т2 , Т2L и др., като напълно се съобразяваме със всички условия и изисквания на крайния получател
  • Корекция на параметрите на доставка, в съответствие с акредитиви и търговски договори – оптимизиране на митническа стойност, условия на доставка, тарифни кодове и др.
  • Преиздаване на EUR1 сертификат и други сертификати.
  • Преиздаване на необходимите сертификати, съпътстващи превоза на пресни плодове и зеленчуци.
  • Всички необходими допълнителни услуги – разтоварване , натоварване ,претоварване, преопаковане, пресортиране, преетикетиране и др.
  • Компанията извършва РЕ-ЕКСПОРТ на стоки от Европа за Иран и оформяне на съответните документи
  • Компанията извършва Импорт и съхранение на стоки от Китай за Европа и оформяне на съответните документи

За контакти с нас

За контакти с нас


За въпроси моля използвайте формата за контакти или се свържете с нас чрез някой от посочените контакти.


+359 885 589 727 – Лъчезар Минев – управител
+359 82 84 00 70 – офис Русе
+359 882 610 433 – офис София

lachezar.minev@gmlogisticandtrade.com
lachezar@growermedia.com

luchezarminev

Русе 7003, бул. Тутракан 71, Свободна зона Русе
Русе 7003, бул. Тутракан 41, паркинг Напорни тръби

София 1111, ж.к. Яворов, бл. 54, вх. А, ет. 1, ап. 1